Sub Specie Aeternitatis

 


Kasimierz Jerzy OBERFELD

Casimir Georges OBERFELD


Georges Grandchamp (pseudonym)

Δ 169899

* 16. 11. 1903  Łódź  —  † 24. 1. 1945 Přelouč


Hlášení přednosty stanice

CZ F RU DE GB/US
 
 
Dne 17. 1. 1945 byl z koncentračního tábora v Osvětimi-Březince vyhnán tisícihlavý zástup na pochod (ostrým tempem v dřevácích a hadrech, sníh cca 30 cm, mráz -16° C, (potrava žádná) do asi 50 km vzdálených Gliwic.
 
Zde byli vězni naloženi na otevřené vagony určené k přepravě dobytka do 700 km vzdáleného koncentračního tábora Mauthausenu v Horním Rakousku po trase Bohumín, Olomouc, Česká Třebová, Přelouč, Praha,
České Budějovice.
 
V chřtánu pekla
Cestování pod holou oblohou, ranní teplota = -19°C, sníh = až 30 cm; potrava = 0, nápoj = 0, oblečení = hadry, hygiena = 0; sanita = 0;
ošetření = SS.
 
Letecký pohled na hřbitovy v Přelouči nacházející se na Pardubické ulici.
Společný hrob obětí transportu smrti je situován u východní zdi římsko-katolického hřbitova [50° 02' 08,44'' S  15° 34' 21,05'' V]
 
Pohled na hromadný hrob u východní zdi římsko-katolického hřbitova. Oběti ze dne 24. ledna 1945 byly pohřeny o dva dny později.
 
Pamětní deska na hromadném hrobě († 24. 1. 1945)
F493
F200263
F200581
F200582
E9165
A15895  – Friedmann Miel / Mor - 16. 2. 1906 Hungary
Δ169899 – Oberfeld Kasimir - 16. 11. 1903 Łódź
∇183006 – Kohl Richard
 
   „Dne 24. ledna projížděl zdejší stanicí vlak s otevřenými vozy pro dobytek. Ve vozech těch to byli mučedníci z koncentračního tábora Osvěnčímě, nebožáci polonazí – kost a kůže! Osm jich mrtvých bylo z vozu vyneseno a jednoho, když si chtěl trochou špinavého sněhu schladit ústa,  gestapák zastřelil. Tak že jich bylo do márnice 9 složeno. Nebylo dovoleno církevně je pochovati. Večer 26. ledna, kdy nikdo nesměl býti krom dělniků, hrobníků a kněze v civilním šatě, o 6. hod. byli pohřbeni. Tak se zase ukázala germánská kultůra! Podle čísel ubožáků byli pochováni na N. hřb. Odpočívejte po hnusném utrpení v pokoji!
Čečetka, děkan co svědek při uložení mrtvol.“
 
Paní Véronique Decaux právě našla jméno „Kasimir Oberfeld 1903“.
Po vzoru pražské  Pinkasovy synagovy jsou jména všech francouzských obětí holokaustu vytesána do stěny z Jeruzaléma přivezeného kamene v pařížském Mémorial de la Shoah, Rue Geoffroy-l'Asnier č. 17 v Paříži - Marais [48,8548161° N, 2,3561611° E].
Do koncentračního tábora a do plynu byli odvlečení i skladatelovy rodiče, ač u skladatelovy matky k tomu nebyl důvod.
 
Při exhumaci ostatků Kasimira Oberfelda dne 16. 5. 2016 byly z hrobu  vyzdviženy mj. i brýle, které se právě panu Gregoire Dunantovi dostaly do roukou. Potvrzuje, že je podle fotoghrafií poznává a ponechává si je jako památku na svého otce.
 
Příprava kosterních ostatků.  Na neobvykle devastované lebce shledán průstřel hlavy.
 
Velitel městské policie Leoš Slavík, Dis kontroluje uzavření a pečetění transportní schránky s ostatky právě exhumovaného skladatele Kasimira Oberfelda. Zády k objektivu je Ing. Oldřich Pleštil, duše a hlava akce. Zcela vpravo starostka města Přelouče Bc. Irena Burešová a místostarosta Ing. Ivan Moravec.
 
Korporativní foto (zleva)
SLAVÍK Leoš , Dis  velitel Městs. policie
POLÁK Lukáš, JUDr., advokát
MORAVEC Ivan, Ing. místostarosta
BUREŠOVÁ Irena, Bc., starostka
DUNANT Gregoire, syn
Madame Miriam
CLÉREMONT Axel, kameraman
PLEŠTIL Oldřich, Ing. hnací síla celé akce
ŠILHAVÝ Karel, Technické služby města Přelouče
ZÁVODSKÝ Jan, Ing., CSc.
PEŠTA Matěj, Mgr., správce muzejních sbírek
 

Rakev s do Paříže dopravenými kosterními ostatky klavíristy a hudebního skladatele Kasimíra Oberfelda je připravena k uložení do hrobu, poskytnutého Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique fondée, jejíž byl dlouholetým členem a Union des Compositeurs de Musique de Films.
 
Pohřební shromáždění u hrobu K. Oberfelda. V publiku, jež bylo uzavřenou společností, se mimo oficiální osobnosti nacházejí i potomci tehdejších populárních umělců, rovněž dva pracovníci polského velvyslanectví v Paříži.
 
Poloha nového hrobu na Montmartre
1 km západně od basiliky Sacre Cœur v Paříži.
Stanice metra: Blanche nebo Place de Clichy.
Adresa: 20 avenue Rachel, 75018 Paris.
Poloha na hřbitově: 30° Division Avenue de la Croix × Chemin Duc
Koordináty: 48,88617° N;  2,22163° E

 

 

Links: http://zavodsky.webz.cz
http://kostel-evang.webzdarma.cz
http://dobias.webz.cz
http://de.wikipedia.org/wiki/Casimir_Oberfeld
http://dictionary.sensagent.com/casimir+oberfeld/de-de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Casimir_Oberfeld
http://www.fdb.cz/lidi/245107-casimir-oberfeld.html
 
mail to:   Jan Závodský   nahoru 13. 10. 2020